Kurier – jakie ma prawa i obowiązki

Kurier to osoba, która odpowiada przede wszystkim za dostarczanie paczek do odbiorców. Jak wygląda praca kuriera w praktyce? Jaki jest zakres jego obowiązków? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak wygląda praca kuriera?

Jak wspomniano we wstępie, podstawowym obowiązkiem kuriera jest dostarczenie przesyłki do odbiorcy. Warto jednak mieć świadomość, że osoby wykonujące ten zawód odpowiadają nie tylko za doręczenie przesyłek, ale również odbierają je od nadawców, którzy zamawiają usługi kurierskie. W praktyce więc praca kuriera rozpoczyna się rano, kiedy w punkcie przeładunkowym wydawane mu są przesyłki do doręczenia. Następnie w godzinach pracy kuriera następuje doręczenie paczek oraz ich odbiór od nadawców, czy wyjęcie z automatów Paczkomat. Po zakończonym dniu pracy kurier wraca do siedziby swojej firmy, gdzie rozlicza się z dostarczonych paczek, czy zainkasowanych pieniędzy w przypadku przesyłek pobraniowych.

Szeroki zakres obowiązków sprawia, że pracę kuriera należy oceniać jako wymagającą, a do osób, które ją wykonują podchodzić z należytym szacunkiem. Kurierzy starają się bowiem dostarczać paczki nie tylko szybko, ale również bezpiecznie, co jest istotne zarówno dla nadawców, jak i odbiorców przesyłek. Praca ta staje się szczególnie wymagająca w okresach przedświątecznych, kiedy to ilość dostarczanych paczek sprawia, że firma kurierska bardzo często decyduje się na zatrudnienie dodatkowych osób do ich obsługi.

Zakres obowiązków kuriera

Mimo iż praktycznie każdy korzysta obecnie z usług oferowanych przez firmy kurierskie to wiele osób nadal błędnie rozumie prawa i obowiązki kuriera. Podstawowe obowiązki kuriera są jednak bardzo proste, ponieważ składa się na nie doręczenie paczki do odbiorcy lub odebranie jej od nadawcy. Oczywiście kurier ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego transportu dla przesyłek, które przewozi, w związku z czym musi potrafić odpowiednio ułożyć paczki na samochodzie, co minimalizuje ryzyka uszkodzeń. Poza tym kurierzy świadczą również usługi dodatkowe, czego przykładem może być sporządzenie raportu na uszkodzoną przesyłkę, co odbiorca powinien stwierdzić jeszcze przed odebraniem jej od doręczyciela. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że wiele czynności, które wykonują kurierzy, tak naprawdę nie należy do ich obowiązków. Są one jednak wykonywane z uprzejmości, chęci dostarczenia przesyłki w jak najkrótszym terminie, czy dbałości o reputację firmy kurierskiej.

Do obowiązku kuriera nie należy dzwonienie do klientów

Kurierzy przed podjęciem próby doręczenia przesyłki bardzo często dzwonią do klienta w celu sprawdzenia, czy znajduje się on obecnie pod wskazanym adresem. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że kurier nie ma obowiązku wykonania telefonu do adresata, a jeżeli to czyni, to jest to jedynie przejaw jego dobrej woli. Oczywiście ułatwia sobie w ten sposób pracę, ponieważ otrzymując informację, że odbiorcy nie ma w domu, nie musi tracić czasu na podjęcie próby doręczenia paczki. Adresat nie może mieć jednak żadnych pretensji w sytuacji, gdy kurier przyjechał pod wskazany adres bez wcześniejszego powiadomienia telefonicznego.

Kurier nie ma obowiązku wnoszenia ciężkiej paczki

Jak już wspomniano, obowiązki kuriera sprowadzają się do dostarczenia paczki do odbiorcy. Nie oznacza to jednak, że każdą paczkę musi on wnieść do domu. Warto bowiem mieć świadomość, że w przypadku ciężkich (np. ważących ponad 30 kg) paczek, lub przesyłek o dużych gabarytach to odbiorca jest odpowiedzialny za odbiór paczki od kuriera pod wskazanym adresem. Oczywiście firma kurierska może oferować dodatkową usługę polegającą na wniesieniu przesyłki przy doręczeniu, jednak jest to dodatkowo płatne.

Obowiązkiem kuriera nie jest weryfikacja paczki

Do obowiązków kuriera nie należy również weryfikacja przesyłki, zarówno przy jej doręczaniu, jak i odbieraniu od nadawcy. W tym pierwszym przypadku to odbiorca ma obowiązek sprawdzenia, czy paczka dotarła w należytym stanie. W tym celu jeszcze przed podpisaniem jej odbioru powinien on dokładnie ją obejrzeć. Podejrzany stan przesyłki z zewnątrz daje prawo do jej otwarcia, co powinno nastąpić w obecności kuriera. Jeżeli okaże się, że zawartość została uszkodzona, spisana powinna zostać reklamacja. Warto jednak podkreślić, że odbiorca, który podpisał formularz odbioru paczki, a następnie chce sprawdzić jej zawartość, nie może wymagać od kuriera, by ten był przy tym obecny.

Osoby zamawiające usługę kurierską powinny mieć również świadomość, że kurier nie weryfikuje paczki przy odbiorze. To nadawca jest bowiem zobowiązany do jej prawidłowego zabezpieczenia, zmierzenia oraz zważania. Za ewentualne błędy w pomiarach w żaden sposób nie odpowiada kurier, który ma za zadanie jedynie odebrać i dostarczyć paczki. Przesyłka jest natomiast weryfikowana w trakcie opracowywania w sortowni, a w przypadku niezgodności z listem przewozowym firma kurierska z reguły naliczana dodatkową opłatę za wykonanie usługi. Kurier w tym przypadku stwierdza jedynie to, czy przesyłka nie zagraża bezpieczeństwu innych posiadanych przez niego paczek. Jeżeli tak się zdarzy, ma prawo odmówić jej przyjęcia.

Kurier nie musi mieć przy sobie pieniędzy

Podstawowym obowiązkiem kurierów jest doręczanie paczek oraz pobieranie opłat za przesyłkę. Po stronie firmy kurierskiej leży to, czy wyposaży go w terminal umożliwiający płatności kartą. Warto jednak mieć świadomość, że kurier nie musi mieć przy sobie pieniędzy, które posłużyłyby mu do wydawania reszty osobom płacącym gotówką. Wynika to z faktu, że to po stronie odbiorcy leży uiszczenie opłaty za przesyłkę, co oznacza, że powinien on mieć przygotowaną odpowiednią kwotę. Wydanie paczki adresatowi następuje bowiem dopiero po uiszczeniu opłaty (w przypadku przesyłek pobraniowych).

Dostawa paczki do rąk własnych (door-to-door)

Podstawową usługą oferowaną przez firmy kurierskie jest dostawa paczki do rąk własnych, czyli tzw. door to door. W praktyce wygląda to w ten sposób, że kurier odbiera paczkę od nadawcy, a następnie następuje jej bezpieczne dostarczenie do adresata. W tym przypadku kurier powinien doręczyć paczkę pod drzwi osoby, która została wskazana w liście przewozowym. Prawa i obowiązki kuriera InPost stanowią bowiem, że dostarcza on przesyłki do rąk odbiorców. Oczywiście warto mieć świadomość, że w przypadku nadawania paczki o dużych gabarytach, ale stosunkowo niewielkiej masie (InPost przyjmuje paczki do 25 kg) konieczne może być umieszczenie jej na palecie, ponieważ w innym przypadku kurier ma prawo do odmowy jej przyjęcia ze względu na trudności z przenoszeniem.

Podsumowując należy stwierdzić, że warto znać prawa i obowiązki kurierów, ponieważ tylko w ten sposób można mieć pewność, że ich czynności wykonywane są prawidłowo. Pozwala to mieć również szacunek do trudnego zawodu, którym z pewnością jest kurier oraz niezgłaszania bezpodstawnych skarg na osoby, które go wykonują. Im bowiem zależy na zadowoleniu klientów firmy kurierskiej, która ich zatrudnia.